noticia interes fix o variableUna hipoteca a tipus fix és recomanable  per  a les persones que amb unes finances sanejades  no necessiten 25 o 30 anys per pagar i tenen uns ingressos estables i predictibles.

 Aquests potencials clients tenen ara una oferta molt més gran en quantitat i també en qualitat per prevenir ensurts en el futur.
Realment no existeix la hipoteca perfecta, però podem disposar del producte financer més adequat depenent de la situació de la nostra economia, que serà la que determini el nostre millor producte.
Cal pensar en l’aquí i ara sense oblidar que el futur a llarg plaç el podem modificar. Avui en dia no hi ha res que sigui per sempre, i aixó es extensible al món hipotecari.

per això el millor producte, tant sigui a interès fix o variable serà el que ens ajudi a comprar al moment de la nostra decisió i si en un futur volem variar el nostre contracte financer poder renegociar no hauria de ser un problema.