Dilluns 17 de juny ha estat el primer dia hàbil que ha entrat en vigor la nova llei hipotecària.

Imagen relacionada

El febrer passat es va aprovar al Congrés dels Diputats la Llei Reguladora dels Contractes del Crèdit Immobiliari, més coneguda com a llei hipotecària, que va entrar en vigor diumenge. La norma és el resultat de la transposició d’una directiva comunitària que va amb gairebé tres anys de retard, per la qual cosa la Comissió Europea va amenaçar Espanya amb una multa de més de 100.000 euros diaris.

Entre altres aspectes, aquesta obliga a les entitats a assumir les despeses de notaria, gestoria i registre, la qual cosa permetrà als clients estalviar una mitjana d’entre 500 i 1.000 euros.

Aquestes són les principals novetats de la llei:

  • Desapareixen les clàusules terra de les hipoteques, és a dir, que en el cas de préstecs a un interès variable, la banca no podrà fixar un límit si l’indicador de referència baixa -l’euríbor a un any sol ser el més freqüent.
  • La banca s’haurà de fer càrrec del pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD), de les primeres còpies del notari, de les despeses de registre i de gestoria.
  • Els clients, per la seva part, han d’abonar les despeses de taxació i les segones còpies del notari.
  • Es reforça la informació prèvia al client. Les entitats financeres hauran de donar tota la informació necessària perquè els futurs hipotecats puguin entendre les condicions del crèdit. La banca ha d’oferir l’esmentada informació amb una antelació mínima de deu dies naturals abans de la firma de la hipoteca.
  • La banca haurà de bolcar a la plataforma tecnològica dels notaris les condicions dels crèdits.
  • Es dóna més protagonisme al notari. Haurà de certificar que els bancs compleixen les seves obligacions, i que els clients entenen les condicions de la hipoteca.
  • El notari, de forma gratuïta, ha d’explicar als usuaris les condicions dels crèdits, fer un test de comprensió al ciutadà, i reflectir aquesta informació en una acta notarial.
  • La norma també endureix els requisits de solvència dels demandants d’hipoteques, ja que la banca haurà d’analitzar la situació d’ocupació|ús, ingressos presents i previsibles, actius en propietat, estalvis, o les despeses fixes.
  • Les comissions d’amortització anticipada baixen a la meitat per a les hipoteques de tipus fix (2% durant els 10 primers anys i 1,5% a partir d’aquest període).
  • S’endureixen les condicions per desnonar el client per impagament, ja que el procés només podrà començar si hi ha dotze quotes impagades o el 3% del capital en la primera meitat de la vida del préstec, o bé 15 quotes o el 7% en la segona meitat del mateix.

 

 

Font: https://www.elnacional.cat/ca/economia/nova-llei-hipotecaria-novetats_395329_102.html